A HITÜNK ALAPJAI

Hisszük a Biblia tekintélyét mint Isten Igéjét. Hisszük, hogy minden írás isteni inspirációval van Istentől, és megingathatatlan alapja a helyes tanításnak (2 Timóteus 3:16–17).

Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem (Máté 3:16–17, 2 Korinthus 13:14, Efézus 4:4–6).

Hisszük az Úr Jézus Krisztus istenségét, szűztől való születését, bűntelen életét, gyógyító erejét, csodáit, megváltó halálát áldozatán keresztül a kereszten, testi feltámadását, és mennybemenetelét az Atya jobbjára mint Főpapunk és Közbenjárónk. Hisszük, hogy az Úr Jézus vissza fog térni, ahogyan megígérte (János 14:2–3, Máté 24:30).

Hisszük, hogy a vízkeresztség hitünk külső megnyilvánulása, amely megmutatja a hívő azonosulását az Úr Jézus halálával, temetésével és feltámadásával (Apostolok Cselekedetei 8:12, Róma 6:4).

Hiszünk a Szent Szellem ma is érvényes és aktív munkájában, hogy Ő ami Pártfogónk és Vigasztalónk. Ő vezet bennünket életünk minden területén (János 14:26, KJV). Hisszük a Szent Szellembe való bemeritést (keresztséget), melynek bizonyítéka a szellemben való imádkozás (Apostolok Cselekedetei 2:1–4). Hisszük a Szent Szellem kilenc ajándékát és a Szent Szellem gyümölcsének kilenc jellemvonását (1 Korinthus 12:7–11, Galata 5:22–23).

Hisszünk az Evangéliumban (jó hír), hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézust adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ általa megmeneküljön (János 3:16–17). Hisszük, hogy el vagyunk hívva, hogy ezt a jó hírt – a kegyelem evangéliumát – elvigyük minden nemzethez (Apostolok Cselekedetei 20:24).

Hisszük, hogy Jézus az út, az igazság és az élet (János 14:6). Mindenki, aki az Úr Jézus nevét hívja segítségül, megmenekül (Róma 10:13). A Biblia azt mondja: „Ha száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal pedig vallást teszünk az üdvösségre” (Róma 10:9–10).