Rólunk

Látásunk és célunk:

Szeretni Isten, szeretni egymást és
szolgálni a városunk felé!


A Nagyváradi Agapé Gyülekezet látása és elhívása, hogy hatással legyünk környezetünkre Isten feltétel nélküli szeretete és az Ő ereje által.

Elhívásunk főleg a helyi magyarság felé szól, de szolgálatunk egyik fő eleme, hogy hidakat építsünk gyülekezetek között, és együtt mozduljunk más keresztény közösségekkel.

A gyülekezet 1993-ban indult, az alapító lelkész házában összejövő imacsoportból, karizmatikus gyülekezetként. Az évek során sokszor tapasztaltuk a Szent Szellem kiáradását, gyógyító, szabadító erejét, ahogy dicsőítéssel és imádattal jöttük Isten elé.

Gyülekezetünk alapvető pillérei közé tartozik Isten Igéjének tanulmányozása és hírdetése, az őszinte imádat és dicsőítés, az ima és a közbenjárás, a prófétaság, a közösség Istennel, valamint a folytonos vágy, hogy Isten jelenlétének és erejének megnyilvánulása jelen legyen közöttünk.

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az emberekben elhelyezett isteni ajándékok felszínre jöjjenek, és egy biztonságos közegben fejlődjenek, hogy így építsék egymást a szolgálat végzésére közösségen belül és kívül.

Aktívan részt veszünk tematikus konferenciák szervezésében (női konferenciák, prófétai konferenciák, dicsőítő esték, felekezetközti alkalmak). Hétközben tematikus csoportokban és imaalkalmon találkozunk, Vasárnap délelőtt pedig közös Istentiszteleten gyűlünk össze. Vasárnapi alkalmaink ideje alatt több korcsoportban is gyermekoktatás folyik.