Szeretni Istent,

szeretni egymást,

szolgálni a városunk felé

Ige

Az Ige Isten beszéde. Az írott Ige lényegéhez hitünk szerint hozzátartozik, hogy egykori megszólalásának korhoz kötöttségén túl a későbbi korok embereihez is szól. Az inspirációnak, a Szent Szellem további munkájának (belső bizonyságtételének) köszönhetően válik mindig érvényessé és aktuálissá Isten üzenete az olvasói számára.

Ima és közbenjárás

Az ima egy bensőséges beszélgetés a hívő és Isten között. Eszközünk arra, hogy kifejezzük gondolatainkat, érzéseinket és vágyainkat Teremtőnknek, és keressük az Ő útmutatását, erejét és bölcsességét.

Dicsőítés és imádat

Isten dicsőítése, elismerés, annak
elismerése, hogy kicsoda ő, mit tett. És ehhez kapcsolódik, vagy épp ennek kifejező eszköze az imádat. Imádni őt kifejezi a szív állapotát, az Istenre való rátekintés.

Prófétai szolgálat

Célunk a prófétai szolgálat helyreállítása, a prófétai ajándék igei alapokon való megnyilvánulása, és az ajándék használatában való növekedés.

Lelkigondozás

Egymás támogatása, hitünk szerint, feladatunk. A teremtő
Isten megbízásából végzett egymás iránti szeretetteljes gondoskodás.


„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”

1. Korintus 13:13

Pillanatképek

Partnerek